TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT - Đặt Cược Thể Thao Trực Tuyến | Thể Thao Và Casino| Game Slot | - H3asia
00:00:00 GMT+8
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT

TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT

TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT
Số tiền THƯỞNG: 128 MYR, 68 SGD, 888 THB, 680.000 IDR

Phần thưởng sinh nhật đủ điều kiện cho mọi thành viên H3asia mới đáp ứng tất cả các yêu cầu dưới đây:

  • Thành viên phải có tổng số hồ sơ cá cược hợp lệ tối thiểu> 1.888 MYR trong 3 tháng qua để đủ điều kiện nhận phần thưởng sinh nhật này.
  • Để đổi phần thưởng, thành viên đủ điều kiện phải gửi email đến
  • [email protected] bằng địa chỉ email đã đăng ký H3bet của họ, cho biết

Chủ đề e-mail: Tiền thưởng sinh nhật H3asia

Nội dung E-mail: ID người dùng và Bản sao thẻ nhận dạng để xác minh.

Thành viên đủ điều kiện có thể đổi phần thưởng 7 ngày trước sinh nhật của họ hoặc 7 ngày sau sinh nhật của họ. Bất kỳ khiếu nại nào khác được gửi trong giai đoạn này sẽ không đủ điều kiện

Phần thưởng sinh nhật cần ít nhất một lần tái đầu tư trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch rút tiền nào.

H3bet bảo lưu mọi quyền sửa đổi hoặc hủy Khuyến mãi bất cứ lúc nào.

H3bet là trọng tài duy nhất của Chương trình khuyến mãi và quyết định của nó là quyết định cuối cùng.

H3bet Điều khoản và Điều kiện chung áp dụng.