Tại h3asia.com chúng tôi làm việc chăm chỉ để bảo vệ sự riêng tư của bạn khi tham gia cược trực tuyến và đây là lý do tại sao chúng tôi luôn khuyến khích luôn tạo mật khẩu mạnh hơn. Tạo mật khẩu mạnh hơn ngăn chặn tin tặc xâm phạm mật khẩu của bạn một cách dễ dàng và giảm thiểu rủi ro mất tài khoản của bạn.

Mật khẩu của bạn phải có ít nhất 8-15 ký tự với sự kết hợp của bảng chữ cái và số. Mật khẩu của bạn không nên có tên người dùng, tên hoặc họ của bạn. Sử dụng mật khẩu dài với bảng chữ cái, và ký hiệu bao gồm cả số. Sử dụng một loạt các ký tự tốt. Tránh sử dụng các từ hoặc tên phổ biến trong các trang web khác nhau. Thay đổi mật khẩu của bạn cứ sau 3 tháng.