Nhắm mục tiêu đến các thị trường như Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Viet Nam và Singapore, h3bet.com hỗ trợ tiền tệ của các quốc gia này một cách dễ dàng và nhanh chóng.