Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào tài khoản của mình, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

– Đảm bảo rằng bạn đã tạo tài khoản thành công

– Kiểm tra chi tiết đăng nhập nếu bạn đã nhập đúng tên người dùng và mật khẩu.

– Nếu bạn quên tên đăng nhập hoặc mật khẩu của mình, hãy gọi cho đường dây nóng của chúng tôi hoặc gửi email cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp khôi phục tên người dùng của bạn và đặt lại mật khẩu của bạn. Trong trường hợp có sự cố khi đăng nhập, hãy làm theo các bước sau

– Kiểm tra tên người dùng và mật khẩu của bạn.

– Nếu bạn đã thay đổi chi tiết đăng nhập của bạn và quên sau đó gọi đường dây nóng của chúng tôi hoặc gửi email cho chúng tôi.

– Tránh sử dụng tên người dùng và mật khẩu không chính xác nhiều lần vì nó có thể chặn bạn vì lý do bảo mật. Vui lòng gọi cho đường dây nóng của chúng tôi hoặc liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

– Để đảm bảo bảo mật tốt hơn, tài khoản của bạn có thể bị khóa tạm thời. Vui lòng liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi để được hướng dẫn thêm.