Nó phụ thuộc vào chế độ giao dịch mà bạn đã chọn. Tuy nhiên, nếu có sự chậm trễ, bạn có thể dễ dàng liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để được hướng dẫn.