Bạn có thể sử dụng cổng dịch vụ thanh toán mà bạn đã sử dụng trong quá trình nạp tiền. Bạn chỉ có thể thực hiện một yêu cầu rút tiền cho một giao dịch. Gọi đường dây nóng của chúng tôi để được hướng dẫn tốt hơn. Chúng tôi sẽ gửi tin nhắn hoặc gửi email cho bạn khi giao dịch kết thúc.