Thay đổi mật khẩu của bạn thường xuyên cải thiện tính bảo mật của tài khoản cá cược của bạn. Bạn phải thay đổi mật khẩu 3 tháng một lần. Bạn chỉ cần đăng nhập vào tài khoản của mình và chuyển đến tùy chọn thay đổi hoặc chỉnh sửa mật khẩu.

Truy cập trang mật khẩu và thực hiện thay đổi. Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới của bạn và xác nhận mật khẩu mới bằng cách nhập lại mật khẩu. Nhấp vào nút lưu để bảo mật mật khẩu. Bạn sẽ nhận được một thư xác nhận với các chi tiết mật khẩu mới. Mật khẩu của bạn phải có 8-15 ký tự. Nó phải là một sự kết hợp của bảng chữ cái và số. Mật khẩu của bạn không nên có tên người dùng, tên hoặc họ của bạn. Không nên có bất kỳ khoảng trắng nào trong mật khẩu của bạn.