NETELLER là một dịch vụ ví điện tử, nơi bạn có thể gửi tiền, rút ​​tiền và chuyển tiền. Đây là một chế độ bảo mật cao để chuyển nguồn tiền của bạn vào tài khoản H3bet. Bạn chỉ cần truy cập www.1-Pay.com và chọn ‘tham gia ngay’.

Cung cấp chi tiết thông tin cá nhân của bạn và tiếp tục với các bước tiếp theo. Cung cấp thông tin bảo mật của bạn và chọn các tùy chọn điều khoản và điều kiện. Chọn nút kết thúc khi bạn đã hoàn tất. Kiểm tra xác nhận rằng tất cả thông tin đều chính xác.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa thông tin đăng ký của mình để thay đổi thông tin. Hoàn tất quy trình và nhận thư xác nhận với tất cả chi tiết của bạn. Truy cập liên kết đăng nhập trong thư. Để quản lý tài khoản của bạn, bạn cần phải đăng nhập và cung cấp id bảo mật của bạn được cung cấp trong thư xác nhận.

Đăng nhập và kiểm tra lịch sử giao dịch của bạn. Bạn có thể gửi tiền qua thẻ ghi nợ của mình. Ngân hàng của bạn nên hỗ trợ các cơ sở ngân hàng trực tuyến. Bạn phải kiểm tra chi tiết ngân hàng và mật khẩu đúng cách trước khi hoàn tất giao dịch. Bạn phải lưu ý mã số giao dịch.