Việc cập nhật tiền rất dễ dàng và nhanh chóng. Có một loạt các tùy chọn thanh toán. Nếu bạn gửi tiền ngay lập tức sau khi kích hoạt tài khoản, bạn sẽ được chuyển trực tiếp đến trang gửi tiền. Bạn cũng có thể gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

Chọn phương thức thanh toán từ danh mục ở dưới cùng. Các phương thức thanh toán tương ứng sẽ được tạo tùy thuộc vào chế độ thanh toán bạn chọn. Phương thức thanh toán khác nhau tùy theo các loại tiền tệ khác nhau. Nhấp vào tùy chọn thanh toán ưa thích và nhập chi tiết của bạn. Chúng tôi có thể phải cung cấp chi tiết của bạn cho các nguồn thanh toán của bên thứ ba.

Cuối cùng, nếu giao dịch của bạn được thực hiện đúng cách, bạn sẽ được đưa trở lại trang h3bet.com hiển thị xác nhận cho một giao dịch thành công. Nếu giao dịch không đầy đủ , trang xác nhận sẽ thông báo cho bạn và số tiền sẽ chuyển về tài khoản chính . Nếu bạn đã gửi tiền trước đó thì bạn chỉ cần đăng nhập và gọi cho đường dây nóng của chúng tôi hoặc gửi tiền cho chúng tôi.Để hỗ trợ về khoản rút tiền của thành viên.