Thông thường, bạn không cần phải gửi tiền vào tài khoản của mình ngay khi bạn tham gia. Khi tài khoản của bạn hoạt động, bạn có thể dễ dàng chọn bỏ qua thủ tục nạp tiền hoặc tiến hành thủ tục. Bạn có thể gửi tiền bất cứ khi nào bạn muốn. Bạn chỉ cần gọi cho chúng tôi hoặc gửi email cho chúng tôi. Tuy nhiên, bạn tranh thủ nạp tiền tham gia, để ngăn chặn việc xóa tài khoản của bạn.