Thời gian xử lý thay đổi tùy thuộc vào phương thức thanh toán của bạn. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ sự chậm trễ nào trong quá trình xử lý, hãy gọi cho đường dây nóng của chúng tôi.