bạn không được sử dụng một địa chỉ email phổ biến để mở tài khoản trùng lặp với h3bet.com. Nếu bạn đã đăng ký trước đó nhưng do không sử dụng tài khoản đã quên mật khẩu hoặc tên người dùng của bạn, bạn có thể liên hệ cho đường dây nóng của chúng tôi để được hỗ trợ. Bạn cũng có thể gửi thư cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi để khôi phục tên người dùng và mật khẩu của bạn.