GỬI TIỀN

Phương thức Tiền rút tối thiểu Phí chuyển khoản Thời gian cập nhật Điện thoại
ATM Rp 50.000,- Miễn phí 15-30 Mins No
Internet Banking Rp 50.000,- Miễn phí 15-30 Mins Yes
Cross Bank Rp 50,000.- Rp 6.500,- 15-30 Mins Yes

RÚT TIỀN

Phương thức Tiền rút tối thiểu Phí chuyển khoản Thời gian cập nhật Điện thoại
Local Bank Transfer Rp 50,000 - Rp 100,000,000 Miễn phí 15-30 Mins Yes

GỬI TIỀN

Phương thức Tiền rút tối thiểu Phí chuyển khoản Thời gian cập nhật Điện thoại
ATM $100 Miễn phí 15-30 Mins No
Internet Banking $100 Miễn phí 15-30 Mins Yes

RÚT TIỀN

Phương thức Tiền rút tối thiểu Phí chuyển khoản Thời gian cập nhật Điện thoại
Local Bank Transfer $100 - $10,000 Miễn phí 15-30 Mins Yes

GỬI TIỀN

Phương thức Tiền rút tối thiểu Phí chuyển khoản Thời gian cập nhật Điện thoại
ATM RM 100 Miễn phí 15-30 Min No
Internet Banking RM 100 Miễn phí 15-30 Min Yes

RÚT TIỀN

Phương thức Tiền rút tối thiểu Phí chuyển khoản Thời gian cập nhật Điện thoại
Local Bank Transfer RM 100 - RM 30,000 FREE 15-30 Min No

GỬI TIỀN

Phương thức Tiền rút tối thiểu Phí chuyển khoản Thời gian cập nhật Điện thoại
ATM THB 100 Miễn phí 15-30 Min No
Internet Banking THB 100 Miễn phí 15-30 Min Yes

RÚT TIỀN

Phương thức Tiền rút tối thiểu Phí chuyển khoản Thời gian cập nhật Điện thoại
Local Bank Transfer THB 100 - THB 100,000 Miễn phí 15-30 Mins Yes

GỬI TIỀN

Phương thức Tiền rút tối thiểu Phí chuyển khoản Thời gian cập nhật Điện thoại
ATM VND 100 Miễn phí 15-30 Min No
Internet Banking VND 100 Miễn phí 15-30 Min Yes

RÚT TIỀN

Phương thức Tiền rút tối thiểu Phí chuyển khoản Thời gian cập nhật Điện thoại
Ngân hàng nội địa VND 100 - THB 200,000 Miễn phí 15-30 Mins Yes

GỬI TIỀN

Phương thức Tiền rút tối thiểu Phí chuyển khoản Thời gian cập nhật Điện thoại
Paypal USD $100 Miễn phí 15-30 Mins No

RÚT TIỀN

Phương thức Tiền rút tối thiểu Phí chuyển khoản Thời gian cập nhật Điện thoại
Paypal USD $100 - USD $5,000 2.9% + USD $0.30 15-30 Mins No

Các điều khoản và điều kiện:

Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi hoặc về trò chuyện trực tiếp, điện thoại, whatapps, wechat, dòng và email cho tất cả thông tin ngân hàng. Tất cả các khoản tiền gửi phải được đặt cược đầy đủ và xóa trước khi có thể rút tiền.

Vui lòng giữ lại biên nhận ngân hàng, biên nhận ảnh hoặc số tham chiếu giao dịch vì chúng tôi có thể yêu cầu nếu cần về bằng chứng về giao dịch. Vui lòng đính kèm biên lai gửi tiền của bạn và liên hệ với bộ phận hỗ trợ chăm sóc khách hàng của chúng tôi để tránh bất kỳ sự chậm trễ nào về giao dịch gửi tiền.

Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin xác minh, tên đầy đủ và số điện thoại trước khi xử lý bất kỳ khoản thanh toán nào từ tài khoản người chơi của bạn và số tiền rút lớn có thể mất nhiều thời gian hơn để được xử lý.

Rút tiền sẽ được chấp thuận thông tin thành viên cung cấp đầy đủ về thông tin ban đầu đã đăng ký tài khoản người chơi trong h3asia.com Tên tài khoản ngân hàng và số điện thoại phải giống nhau trên tên tài khoản cá cược h3asia.com của bạn.

Công ty chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của bạn với chúng tôi trước khi xử lý bất kỳ khoản thanh toán nào từ tài khoản người chơi. Xin lưu ý rằng nếu bạn không đủ điều kiện để thực hiện bất kỳ khoản rút tiền nào trừ khi bạn đáp ứng yêu cầu vòng cược / doanh thu cho bất kỳ khoản tiền thưởng nào được xác nhận đạt doanh thu cược.