Birthday VN - TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT

Số tiền THƯỞNG: 128 MYR, 68 SGD, 888 THB, 680.000 IDR
Phần thưởng sinh nhật đủ điều kiện cho mọi thành viên H3asia mới đáp ứng tất cả các yêu cầu dưới đây:

  • Thành viên phải có tổng số hồ sơ cá cược hợp lệ tối thiểu> 1.888 MYR trong 3 tháng qua để đủ điều kiện nhận phần thưởng sinh nhật này.
  • Để đổi phần thưởng, thành viên đủ điều kiện phải gửi email đến:
  • [email protected] bằng địa chỉ email đã đăng ký H3bet của họ, cho biết:
 • Chủ đề e-mail: Tiền thưởng sinh nhật H3asia
 • Nội dung E-mail: ID người dùng và Bản sao thẻ nhận dạng để xác minh.
 • Thành viên đủ điều kiện có thể đổi phần thưởng 7 ngày trước sinh nhật của họ hoặc 7 ngày sau sinh nhật của họ. Bất kỳ khiếu nại nào khác được gửi trong giai đoạn này sẽ không đủ điều kiện.
 • Phần thưởng sinh nhật cần ít nhất một lần tái đầu tư trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch rút tiền nào.
 • H3bet bảo lưu mọi quyền sửa đổi hoặc hủy Khuyến mãi bất cứ lúc nào.
 • H3bet là trọng tài duy nhất của Chương trình khuyến mãi và quyết định của nó là quyết định cuối cùng.
 • H3bet Điều khoản và Điều kiện chung áp dụng.