มุ่งเน้นไปที่ประชากรชาวจีนมาเลย์อินโดนีเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ h3asia.com สนับสนุนสกุลเงินของประเทศเหล่านี้โดยเฉพาะ