เวลาในการประมวลผลเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินของคุณ หากคุณพบว่ามีความล่าช้าในการประมวลผลกรุณาติดต่อสายด่วนของเรา